Är Anders Begring Breivik sjuk?

De rättspsykiatriska undersökningarna av Anders Behring Breivik ger olika besked om huruvida han är alltför psykiskt sjuk för att veta vad han gjort. Den första nådde slutsatsen att han var paranoid schizofren, vilket får tolkas som att hans verklighetsbild är grundad på verklighetsfrämmande vanföreställningar.

I Wikipedia (länk) ges följande beskrivning av vanföreställningar: “Vanföreställning är en psykiatrisk term för ett kognitivt symtom som yttrar sig i felaktiga föreställningar om sig själv eller omvärlden (personer eller händelser), vilka av omgivningen inte anses kunna vara sanna; som regel uppfattas föreställningarna vara absurda”

Breiviks tro att Europa befinner sig i krig med ett Islam, som hotar att förgöra oss skulle således vara alltför absurd för att kunna ses som en frisk människas tänkande inom ett rimligt normalt spektrum. Det är av detta skäl som Breiviks försvar drar samman helt olika personer som ändå kan stöda hans världsbild till sitt försvar. Särskilt uppseendeväckande är det naturligtvis att den militante islamisten Mulla Krekar har blivit kallad.

Den andra rättspsykiatriska genomgången ledde till slutsatsen att Breivik inte var psykotisk och inte så störd att han skulle gå fri från straff och vårdas inom rättspsykiatrin. Detta tycks rimligt mot bakgrund av hans förmåga att genomföra en så pass krävande och komplicerad planering som han gjort. Man får då anta att han anses lida av en personlighetsstörning. Vilken personlighetsstörning man ska välja blir då mer av en smaksak. Detta innebär att han har en svår psykisk störning, som dock inte är så svår att han inte kan sägas ha vetat vad han gjorde under det kritiska dygnet.

Jag ska i kommande inlägg beskriva min hypotes om hur hans psykiska störning ser ut.

Leave a Comment

Riskbedömningsskala för våld i arbetsmiljön

Här presenterar jag en riskbedömningsskala, om kanske inte är helt färdig. Faktorerna är dock välgrundade och byggda på omfattande forskning. Jag använder 3 grupper av faktorer. Först och främst (Grupp 1) sådana som är till nytta för att göra en snabb och ändå hållbar farlighetsbedömning. Därefter (Grupp 2) sådana faktorer som lägger till fler variabler och ger en mer preciserad bedömning. Slutligen Grupp 3 där situationsrelaterade faktorer beskrivs.

Grupp 1. Faktorer som är primära för att göra långsiktigt riskbedömning

Demografiska faktorer

Generellt är våldsrisken 10 ggr större för män än för kvinnor, utom då det gäller våld i nära relationer där den är 5 gånger större. Särskilt stor är risken då det gäller unga män i ungefärlig ålder 16-24 år. Detta bör beaktas vid all tillämpning av nedanstående variabler.

Alkohol

Det mesta våldet är relaterat till alkohol. Det finns siffror på att ca: 85 % av allt våld sker i samband med alkoholintag. Något mer än 50% av våldet begås av kända alkoholmissbrukare.

 Tidigare våldshandlingar

 • Tidigare visat prov på att inte kunna behärska våldsimpulser (utagerande), t.ex. tidigare våld
 • Tidigare visat prov på att planera och genomföra våldshandlingar
 • Personen har i detalj planerat att utföra våldshandling(ar)
 • Personen uppger sig vara oroad för att eventuellt kunna bli våldsam, utan att kunna hejda sig
 • Personen uppger på förfrågan att han skulle kunna bli våldsam

————————————————————————————————————

Grupp2. Faktorer som är till hjälp för att göra långsiktig riskbedömning

 Åsikter om våld

 • Personen uppger att han ser det som berättigat med våld i situationer, där det inte är normalt acceptabelt, såsom i självförsvar, då man försvarar annan som angripits, i krigssituationer m.m.

Neurologiska problem

 • Frontallobsdement
 • Demens som inte är frontallobsdemens
 • Autism hos barn
 • Autism, i kombination med utvecklingsstörning som inte är obetydlig
 • Autism, övrig
 • ADHD, då det kombineras med andra riskfaktorer

 

Psykopatologi och social patologi, akut eller långsiktigt

 • Personlighetsstörd eller beteendestörd
 • Akut paranoiskt skov
 • Paranoid schizofreni, där vanföreställningarna har ett aggressivt innehåll
 • Akut maniskt skov
 • Lider av schizofreni, är uppskrämd och förvirrad
 • Alkoholmissbrukare
 • Kriminell
 • Narkotikamissbrukare
 • Empatistörning

Andra personlighetsrelaterade faktorer

 • Påtagligt vapenintresse.
 • Påtagligt hat mot särskild person eller mot grupp av personer (kvinnor, Socialtjänstemän, poliser, AIKare, homosexuella, grannarna, släkten m.m.).
 • Låg självkänsla
 • Våldsideologier
 • Auktoritär personlighet
 • Ser vissa grupper som mindervärdiga, såsom invandrare, kvinnor, muslimer, judar m.fl.
 • Anser att uppfostringsvåld är positivt och/eller berättigat.
 • Påtagligt utanförskap, då det kombineras med andra riskfaktorer
 • Påtaglig egocentrism, då det kombineras med andra riskfaktorer

 

Grupp 3 Faktorer som påverkar risken i viss situation

 • Berusning, alkohol, medelgrad av rus.
 • Amfetaminister (m.fl. missbrukare av centralstimulerande preparat) under avtändning
 • Momentan konfliktsituation med hög fientlighetsnivå
 • Hög ångestnivå
 • Fysisk agitation – trummar med fingrarna, stamper med foten, agiterat tal, går av och an
 • Hög nivå av känslor såsom rädsla, vanmakt, eller skam

Leave a Comment

Riskbedömningsskala för våld i arbetsmiljön

Här presenterar jag en riskbedömningsskala, om kanske inte är helt färdig. Faktorerna är dock välgrundade och byggda på omfattande forskning. Jag använder 3 grupper av faktorer. Först och främst (Grupp 1) sådana som är till nytta för att göra en snabb och ändå hållbar farlighetsbedömning. Därefter (Grupp 2) sådana faktorer som lägger till fler variabler och ger en mer preciserad bedömning. Slutligen Grupp 3 där situationsrelaterade faktorer beskrivs.

Grupp 1. Faktorer som är primära för att göra långsiktigt riskbedömning

Demografiska faktorer

Generellt är våldsrisken 10 ggr större för män än för kvinnor, utom då det gäller våld i nära relationer där den är 5 gånger större. Särskilt stor är risken då det gäller unga män i ungefärlig ålder 16-24 år. Detta bör beaktas vid all tillämpning av nedanstående variabler.

Alkohol

Det mesta våldet är relaterat till alkohol. Det finns siffror på att ca: 85 % av allt våld sker i samband med alkoholintag. Något mer än 50% av våldet begås av kända alkoholmissbrukare.

 Tidigare våldshandlingar

 • Tidigare visat prov på att inte kunna behärska våldsimpulser (utagerande), t.ex. tidigare våld
 • Tidigare visat prov på att planera och genomföra våldshandlingar
 • Personen har i detalj planerat att utföra våldshandling(ar)
 • Personen uppger sig vara oroad för att eventuellt kunna bli våldsam, utan att kunna hejda sig
 • Personen uppger på förfrågan att han skulle kunna bli våldsam

————————————————————————————————————

Grupp2. Faktorer som är till hjälp för att göra långsiktig riskbedömning

 Åsikter om våld

 • Personen uppger att han ser det som berättigat med våld i situationer, där det inte är normalt acceptabelt, såsom i självförsvar, då man försvarar annan som angripits, i krigssituationer m.m.

Neurologiska problem

 • Frontallobsdement
 • Demens som inte är frontallobsdemens
 • Autism hos barn
 • Autism, i kombination med utvecklingsstörning som inte är obetydlig
 • Autism, övrig
 • ADHD, då det kombineras med andra riskfaktorer

 

Psykopatologi och social patologi, akut eller långsiktigt

 • Personlighetsstörd eller beteendestörd
 • Akut paranoiskt skov
 • Paranoid schizofreni, där vanföreställningarna har ett aggressivt innehåll
 • Akut maniskt skov
 • Lider av schizofreni, är uppskrämd och förvirrad
 • Alkoholmissbrukare
 • Kriminell
 • Narkotikamissbrukare
 • Empatistörning

Andra personlighetsrelaterade faktorer

 • Påtagligt vapenintresse.
 • Påtagligt hat mot särskild person eller mot grupp av personer (kvinnor, Socialtjänstemän, poliser, AIKare, homosexuella, grannarna, släkten m.m.).
 • Låg självkänsla
 • Våldsideologier
 • Auktoritär personlighet
 • Ser vissa grupper som mindervärdiga, såsom invandrare, kvinnor, muslimer, judar m.fl.
 • Anser att uppfostringsvåld är positivt och/eller berättigat.
 • Påtagligt utanförskap, då det kombineras med andra riskfaktorer
 • Påtaglig egocentrism, då det kombineras med andra riskfaktorer

 

Grupp 3 Faktorer som påverkar risken i viss situation

 • Berusning, alkohol, medelgrad av rus.
 • Amfetaminister (m.fl. missbrukare av centralstimulerande preparat) under avtändning
 • Momentan konfliktsituation med hög fientlighetsnivå
 • Hög ångestnivå
 • Fysisk agitation – trummar med fingrarna, stamper med foten, agiterat tal, går av och an
 • Hög nivå av känslor såsom rädsla, vanmakt, eller skam

Leave a Comment

Image

Leave a Comment

The workshop is now definitely ON!

Leave a Comment

Understanding, Preventing and Treating Violence, London 6-7 March 2012

THIS WORKSHOP IS SPONSORED BY THE BRITTISH FORENSIC THERAPISTS ASOCIATION

Description: Participants vill learn a model of understanding, preventing and treating interpersonal violence.

Stefan Sandström will teach :

 • An overview of the origins of violence in a workplace, and how to plan it for violence-prevention.
 • Why people become aggressive and how to prevent violence.
 • Five patterns that underlie all violent behaviours, and how they can be dealt with.

Joanna Beazley Richards will explore the underlying neurological differences that results from negative life events and the associated emotional and behavioural patterns. The implications for treatment and why particular interventions such as mindfulness are effective with these clients will be explained.

The workshop will be based on the relevant research.

Palce: Friends Meeting House, London Euston NW1 2BJ

Time: 6-7 March 2012

Cost: 270£

The workshop leaders:

Joanna Beazley Richards  is a Chartered Psychologist, HPC registerd Clinical psychologist and Teaching and Supervising Transactional Analyst. She specializes in trauma and crime.

Stefan Sandström is a licensed Psychologist, a Teaching and Supervising Transactional Analyst with Psychotherapy speciality, and an author of several books on interpersonal violence. He has taught violence prevention for 25 years. He is the co-founder of the Scandinavian Institute for Transactional Analysis.

MORE INFORMATION OR REGISTER FOR THE WORKSHOP:

Wealden Psychology Institute is the trading name of Wealden Psychology Ltd.
2 Quarry View, Whitehill Road, Crowborough, East Sussex. TN6 1JT
Tel: +44 (0) 1892 655195 email: info@wealdeninstitute.co.uk Internet: http://www.wealdeninstitute.co.uk

Leave a Comment

Five Emotional patterns that underlie primitive conflicts and violence

Five Emotional patterns that underlie primitive conflicts and violence

By   Stefan Sandström

Types of conflict

It is possible to divide interpersonal conflicts into two distinct categories: the rational and the primitive.

 • Rational conflicts are substantial. They do not give rise to aggression in the parties concerned and is often felt to be stimulating and positive.
 • Primitive conflicts are personal and characterized by feelings of fear and anger. Primitive conflicts are generally seen as negative. They can range from minor games of Uproar to deadly violence.

 

Biological basis for primitive conflict

Primitive conflicts connect with the innate biologic fight-and-flight system that mankind shares with many animal species. In primitive conflicts we tend to exhibit various kinds of animal-like behaviours, such as raising the voice, shouting, tensing the muscles, blushing, sweating etc. These signs show that the conflict is not merely a mental conflict, but that it involves our entire biological being.

The typical biological reactions depend on a rapid shift between the parasympathetic and the sympathetic nervous system. The most important biological changes that influence the nature of the conflict development is the excretions of epinephrine (adrenaline) and nor epinephrine.

Most people are from personal experience familiar with the effects of these stress hormones that are rapidly released in threatening situations and in fits of fear or fury, and slower in less acute stressful situations. Among their diverse effects those that are of most interest for our topic are:

 • Total activation of the musculature, sometimes to an extent that lets the subject have a “Hulk”-experience such as lifting cars etc.
 • Effectively limiting the range of emotional responses to either anger or fear. This corresponds to the three behavioural alternatives: fight, flight or freeze.
 • The nor epinephrine inhibits the activity of the frontal lobes of the brain, leaving a rather primitive and rudimentary thinking based on feelings of anger and fear, and the above-mentioned behavioural options. This leaves no room for empathy, sympathy, thinking, sophisticated problem solving etc.

The release of these stress hormones leads to a situation where a person in an acute primitive conflict is in a situation where he or she is angry or frighten and prone to act out from these feelings, while at the same time cognitively disabled when it comes to finding mature resolutions to the problem.

Other physical reactions to prepare for fight or flight include, but are not limited to: releases of the stress hormone cortisole, increase in blood pressure, pulse and breathing, liver changes metabolism to start burning fuel fats, in order to do this high level of cholesterol needs to be created, the blood stream is changed to primarily insure supply for internal organs and muscles, the bloods clotting-ability is greatly enhanced, as is the production of white corpuscles. All these reactions and more may spring into action merely because we get very angry or scared.

Psychological process in fight-and-flight reactions

Fight and flight behaviours are psychologically based on the “I’m OK – You’re not OK” position (Berne, 19XX) and include the various processes that result from this position (below). This leads to some important features of this process:

 • Monopolising of goodness.  “I’m OK – You’re not OK”.
 • Projectivity responsibility and negative actions, motives and personality-traits are projected unto others.
 • Other primitive defensive mechanisms such as projective identification and acting out.
 • Empathy disorder The capacity to change perspective and see someone else situation is greatly diminished.

These attributes apply also when normal people that are temporary in a  + – position is concerned.

Five Patterns for primitive conflicts

Pragmatically I have been able to distinguish five distinctive emotional-cognitive patterns for primitive conflicts (Sandström 1996, 2000a, 2000b, 2007). These patterns have proved to be sufficient to analyze all primitive conflicts that I have encountered while working with interpersonal violence for a period of more than 20 years and which has resulted in three major books on the subject. Three of them are based on the “substitution factor” in rackets (English 19xx), one on the collection of red stamps (Berne, 19XX) and one on instrumental process. These are:

 • The paranoid conflict-pattern.
 • The sadistic conflict-pattern.
 • The narcissistic conflict-pattern.
 • The crusader-for-justice conflict-pattern.
 • The instrumental conflict-pattern

It is of primary importance to understand that these terms are used here to diagnose a conflict and not a person (e.g. a paranoid person may use a sadistic conflict pattern). Normal people tend to go in to several or all of these conflict patterns at different times, whereas severely disturbed individuals will often – but not always – limit themselves to one ore two.

The paranoid conflict-pattern

Aggressiveness (toughness) as a reaction to fear.

This conflict pattern is based on the escalation of anger over fear (substitution) a pattern that is common in Paranoia. The person is scared but feels that if they show it they will be worse of and instead they toughen up in order to scare the other (“Get them before they get you!”).

They tend to cathect a Child ego state or go into a contamination where they reverse causality in a child-like manner, believing that it is only a person that is scared that has anything to fear, as if fear produced danger instead of the opposite.

From this pattern two psychological laws may be deduced:

 1. The degree of toughness is always directly proportional to the degree of fear in a person. This is evident since toughness serves no practical purpose if there is no threat or danger.
 2. When a person acts tough and there is no danger outside of him or her, the danger is within – that is, a trauma.

When confronted with people who act from the paranoid conflict pattern there is a strong tendency that the counterpart also goes in to the same pattern, leading to a cockfight type conflict. The outcome of this may range from practically harmless to murder.

Summary of paranoid pattern

Reaction to: Fear

Behaviour: Escalating anger over fear.

Process: Paranoid

Feeling transmitted to counterpart: Fear

Escalate conflict by: Using the same conflict pattern.

Decrease conflict level by: Helping the counterpart to feel safe.

Sadistic conflict pattern

Aggressiveness (oppression) as a reaction to impotence

One may well ask why it is so common that a paranoid conflict pattern is met with the same behaviour from the counterpart. The answer is that our basic training in primitive conflicts is related to a different pattern – the sadistic. The sadistic conflict pattern is the basic pattern in bullying, that most people are well acquainted with from the schoolyard, and that is marked by contempt for weakness and idealising of strength. This is also the pattern at the base of authoritarian ideology like, fascism, Nazism, racism, sexism, communism and many fundamentalist religions. Furthermore, sadistic conflict patterns underlie phenomena like men’s violence towards women, sexual violence, sexual harassment, paedophilia, serial killings, some of the honorary killings, child abuse. It is also found in controlling behaviours and in jealousy. The common factor of these examples is, of course, oppression.

The emotional drive behind the sadistic pattern is impotence, in severe cases resulting from multiple traumatic memories. A person feeling impotent may annul the feeling by exerting power over others. If this power-exertion is ruthless enough the feeling of impotence will be transported to the victims.

In dealing with people who act from sadistic patterns it is not functional to be soft and sympathetic, since this will be perceived as weakness and arouse contempt. Instead it is necessary to be firm and put power behind one’s words, which will instead lead to respect. In order to cure the conditions behind sadistic behaviours it is necessary to cure the traumas that are at the root of them.

Summary of sadistic pattern

Reaction to: Impotence

Behaviour: Escalating power over impotence.

Process: Sadistic

Feeling transmitted to counterpart: Impotence

Escalate conflict by: Showing weakness, being conciliatory

Decrease conflict level by: Firmness, power

Narcissistic conflict patterns

Aggression as a reaction to infringement

At the centre of the narcissistic conflict pattern there is the threatened self-esteem and self-confidence of persons feeling unsure of themselves, defending their self-image by adopting a more or less grandiose attitude towards others. While this is not uncommon for normal people, the conflict-pattern becomes particularly enhanced when the person has a narcissistic personality disorder, seeing themselves as “an intelligent (rich, beautiful) person in a world of blockheads”.

Any infringement, insult or even unwillingness to accept the grandiose self-image of such a person can, when the person has a narcissistic personality disorder, be perceived as a life or death matter. The reason for this is that the narcissistic person uses grandiosity to defend against an emptiness depression (Guntrip 1983) with feelings of abandonment, loneliness and meaninglessness that are felt to be intolerable. There are also important feelings of shame at the base of this syndrome.

Defending against infringement may take the form of defending against actual people. In it’s most dramatic form it can be exemplified by the woman that has “brought shame” on the family because of her sexual behaviour and who is then executed in a honorary killing, or the person who is thrown out of a pub and who returns half an hour later with a shotgun to even up the score. This is also the most common conflict pattern underlying mass-murder such as when a person goes in to a Mac Donald’s restaurant and begins firing at random with a sub-machine gun. School-massacres, however, I attribute to the next conflict-pattern.

Summary of narcissistic pattern

Reaction to: Infringement

Behaviour: Escalating grandiosity over shame and insignificance

Process: Narcissistic

Feeling transmitted to counterpart: Shame and insignificance

Escalate conflict by: Competing with the person for self-esteem

Decrease conflict level by: Correct behaviour, show respect

Crusader for justice conflict-pattern

The drop that makes the cup run over

A crusader for justice –that has given name to this conflict-pattern – is a person that is in disputes with authorities, neighbours, relatives etc, or anyone else that cannot easily get away. These disputes can last forever, or at least for several years. During this time the crusader collects evidence of how unjustly treated he or she has been, and what evil things the counterpart has done.

The major mechanism of this pattern is the collection of red stamps, particularly “injustice-stamps”, and once the book is full it depends on the pathology of the individual what the prize will be. Relatively normal people may trade it in for minor prizes whereas severely pathological persons with personality disorders and + – as their basic existential position, may trade it in for murder.

The basic processes underlying this conflict-pattern are:

 • schizoid  which insures the persons ability to rely on a more or less independent internal reality and to meticulously carry on with their highly organised strategy.
 • paranoid promoting the feeling that others are essentially hostile to you and that you must defend yourself.
 • narcissistic  seeing oneself as “a just person in a world of corruption”.

In school-massacres the perpetrators typically collect red stamps against teachers and fellow students, perceive them-selves as “outsiders” and “misunderstood”, and have a particular interest in guns. The narcissistic process is generally the most dominant one in these cases.

Summary of crusader for justice pattern

Reaction to: Perceived injustices

Behaviour: Collecting red stamps

Process: Schizoid, paranoid and narcissistic

Escalate conflict by: Denying injustices, aggressive behaviour

Decrease conflict level by: Correct behaviour, show respect

Instrumental conflict-pattern

Violence and threats to get one’s way

The instrumental conflict-pattern is based on the use of violence or threats to get what one want. The most classical example is robbery (“Hands up or I’ll shoot!”), and the gravest case therefore affects particularly those who handle money and valuables. The psychological process here is psychopathic, and the pattern becomes increasingly destructive when combined with a person with a personality disorder, such as criminals. Lighter patterns can be exemplified by the famous strategy of Lysistrate (sex-strike) or generally threatening to take action if one’s demands are not met (other kinds of strikes, etc).

When confronted with an instrumental conflict-pattern it is of primary importance to judge whether one is in a superior or inferior position and to base one’s action on that. When in an inferior position one should give way to the counterpart in order not to get hurt. After the immediate threat is over it is often important to take action, maybe by reporting to police etc. This is particularly important in order to assure that the situation is not repeated.

Instrumental conflict-patterns can be escalated by refusing to “cooperate” when in an inferior position or by moralising (“What would society be like if everybody robbed each other?!). A psychopath will generally understand all moralising as hypocrisy.

Summary of instrumental pattern

Reaction to: Wanting something.

Behaviour: Threats to get one’s way.

Process: Psychopathic

Escalate conflict by: Not cooperating when in an inferior position, moralising

Decrease conflict level by: Cooperate when needed, and then act to rectify the situation.

Leave a Comment